Author:
• Sunday, June 14th, 2015

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2015. ГОДИНИ

КОНКУРС МИ

Obrazac-1-1-Prijava-za-projektno-sufinansiranje-iz-oblasti-javnog-informisanja

Obrazac-1-2-Prijava-za-projektno-sufinansiranje-iz-oblasti-javnog-informisanja

Category: opstina  | Comments off
Author:
• Sunday, June 07th, 2015

pravo preceg zakupa

Category: opstina  | Comments off
Author:
• Thursday, February 05th, 2015

Zbog izuzetno velikog interesovanja građana, rok za prijavljivanje na nacionalni konkurs „Pokreni se za posao“ koji podržava kompanija Filip Moris, produžava se do 10.02.2015. godine.

S obzirom na intenzivnu informativnu kampanju u januaru mesecu, kada je održano 12 prezentacija u 11 gradova, veliki broj podeljenih prijavnih obrazaca kao i zbog značajnog broja poseta sajtu programa u poslednjih nedelju dana, doneta je odluka da se konkurs produži do 10. februara 2015. godine kako bi se svim zainteresovanim građanima pružila prilika da popune i pošalju prijavni obrazac i konkurišu za naš program podrške. Zadovoljni smo činjenicom da među građanima vlada veliko interesovanje za program jer to pokazuje da na pravi način podržavamo ideje za pokretanje malog biznisa i osnažujemo preduzetničkih duh širom Srbije“, rekao je Milivoje Jovanović, menadžer programa „Pokreni se za posao.“

Krоz prоgrаm „Pokreni se za posao“ dоdеlјuјu se bespovratna sredstva u opremi u vrednosti do 220.000 dinara za pokretanje ili unapređenje već postojećih malih i porodičnih preduzeća. Takođe, kоrisnicimа programa је nа rаspоlаgаnju veliki broj poslovnih i stručnih obuka, kao i sаvеtоdаvnа pоmоć еkоnоmskih stručnjаkа u trajanju od 2 godine. Program je otvoren za građane sa dobrom poslovnom idejom iz cele Srbije.

Program „Pokreni se za posao“ realizuje оrgаnizаciја ЕNЕCА već šestu godinu za redom zаhvаlјuјući podršci kоmpаniјe Filip Моris. Kroz dosadašnje cikluse, podržano je 385 malih porodičnih preduzeća u pokretanju ili unapređenju svoje poslovne delatnosti. Kroz trenutno aktuelni, šesti ciklus programa, tu priliku imaće još 100 postojećih ili budućih preduzetnika sa teritorije cele zemlje.

Konkurs „Pokreni se za posao“ produžen je do 10. februara 2015. godine. Detaljnije infоrmаciјe о kоnkursu, načinu prijavljivanja kao i sam formular prijave za konkurs možete naći nа sајtu www.pokrenisezaposao.rs, a dodatne informacije možete dobiti i putem telefona 018/ 528 228 i 018/ 240 306.

Za dodatne informacije molimo Vas kontaktirajte ovlašćenu agenciju za odnose s javnošću
Represent Communications:
Zoran Štetin, 063 384 164, zoran.stetin@represent.rs

Category: opstina  | Comments off
Author:
• Friday, November 28th, 2014

На основу члана 6. ст. 5. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, брoj
26/2001, „ Службени лист СРЈ“, број 42/02- одлука СУС и „ Службени гласник РС“, број
80/02-други закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/2012-одлука УС , 47/2013 и 68/14-
други закон), члана 46, став 1, тачка 2 Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник
РС“,број 129/07 и ) и члана 60,став1,тачка 2 Статута општине Ражањ („ Службени лист
општине Ражањ“ , број 9/08, 3/11, 8/12 и 4/14), Општинско веће општине Ражањ, дана 27.
новембра 2014 године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2015. ГОДИНУ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЖАЊ

Члан 1.

Овим решењем утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности
за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Ражањ.

Члан 2.

На територији општине Ражањ одређене су три зоне за утврђивање пореза на имовину, у
зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној
повезаности са централним деловима општине Ражањ, односно са радним зонама и другим
садржајима у насељу и то: I, II и III зона, с тим да је I зона утврђенa за најопремљенију зону.

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015.
годину на територији општине Ражањ у I зони износе:1) грађевинског земљишта 400 динара
2) пољопривредног земљишта 25 динара
3) станова 33.000 динара
4) кућа за становање 33.000 динарa
5) пословних зграда и других (надземних и подземних) грађевинских објеката који служе за обављање делатности 43.000 динара
6) гаража и гаражних места 12.000 динара

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015.
годину на територији општине Ражањ у II зони износе:
1) грађевинског земљишта 350 динара
2) пољопривредног земљишта 20 динара
3) шумског земљишта 12 динара
4) станова 29.000 динара
5) кућа за становање 29.000 динара
6) пословних зграда и других (надземних и подземних) грађевинских објеката који служе за обављање делатности 32.000 динара
7) гаража и гаражних места 10.000 динара

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015.
годину на територији општине Ражањ у III зони износе:
1) грађевинског земљишта 300 динара
2) пољопривредног земљишта 15 динара
3) шумског земљишта 12 динара
4) станова 15.000 динара
5) кућа за становање 15.000 динара
6) пословних зграда и других (надземних и подземних) грађевинских објеката који служе за обављање делатности 19.000 динара
7) гаража и гаражних места 8.000 динара

Члан 3.

Ову Oдлуку објавити у „Службеном листу општине Ражањ“ и на интернет страни општине
Ражањ.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Ражањ“ а примењује се од 01. јануара 2015. године.

Број:436-6/14-01
У Ражњу, 27. новембра 2014 године

Председник Општинског већа,
Добрица Стојковић, с.р

Документ Rešenje o utvr. pros. cena m2 za 15. +

Category: opstina  | Comments off
Author:
• Thursday, October 23rd, 2014

Погледајте прву од две ТВ емисије о пројекту “Мисли – делај – утичи”. Тема пројекта је повећање учешћа јавности у поступку одлучивања о процени утицаја на животну средину.

Какве су законске обавезе, а каква је пракса? Колико капацитета имају локалне самоуправе за спровођење закона? Која је улога цивилног друштва? Зашто је учешће грађана у одлучивању о процени утицаја важно?

https://www.youtube.com/watch?v=fxvKgCYLWZw

Category: opstina  | Comments off
Author:
• Wednesday, October 15th, 2014

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije poziva organizacije civilnog društva i jedinice lokalne samouprave iz Kruševca, Kraljeva, Vrnjačke Banje, Trstenika, Aleksandrovca, Brusa, Kuršumlije, Blaca, Varvarina, Ćićevca i Ražnja da se prijave za učešće na konsultativnom sastanku koji će se održati u ponedeljak, 20. oktobra u hotelu „Golf” u Kruševcu (Gavrila Principa 74), sa početkom u 11 časova.

Radni nacrt Strategije možete pročitati na http://strategija.civilnodrustvo.gov.rs/diskusija/uputstvo-za-ostavljanje-komentara/

Prijavljivanje na skup je obavezno i traje najkasnije do subote, 12. oktobra 2014. godine u 15 časova. Svi detalji o procesu prijavljivanja mogu se dobiti na u Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, na broj telefona 011 311 38 95.

Sastanak u Kruševcu deo je velikog participativnog procesa na lokalu i realizuje se u okviru projekta „Podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva“, uz podršku Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID) u Republici Srbiji.

Poziv za skup u Kruševcu nalazi se na linku http://strategija.civilnodrustvo.gov.rs/press-centar/vesti/poziv-organizacijama-civilnog-drustva-na-konsultativni-sastanak-u-krusevcu.

Agenda sastanka

Category: opstina  | Comments off
Author:
• Thursday, October 02nd, 2014

Еколошки центар „Станиште“ из Вршца и Центар за европске политике из Београда, као партнери спроводе пројекат „Мисли – Делај – Утичи“, чији је циљ повећање учешћа грађана у одлучивању о процени и стратешкој процени утицаја на животну средину. 
  
Један од производа овог пројекта је и анимација/презентација о учешћу јавности у поступку процене утицаја. Ова презентација на приступачан начин објашњава шта је поступак процене утицаја и зашто је важно да у њему учествују грађани. 

Category: opstina  | Comments off
Author:
• Tuesday, September 16th, 2014

ОГЛАС ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ ГЗ

oglas

Category: opstina  | Comments off
Author:
• Wednesday, July 23rd, 2014

ОГЛАС ЗА јн -пос.простор

Category: opstina  | Comments off
Author:
• Tuesday, July 22nd, 2014

obavestenje procena uticaja mihajlovic_resenje

Category: opstina  | Comments off