Author:
• Thursday, October 23rd, 2014

Погледајте прву од две ТВ емисије о пројекту “Мисли – делај – утичи”. Тема пројекта је повећање учешћа јавности у поступку одлучивања о процени утицаја на животну средину.

Какве су законске обавезе, а каква је пракса? Колико капацитета имају локалне самоуправе за спровођење закона? Која је улога цивилног друштва? Зашто је учешће грађана у одлучивању о процени утицаја важно?

https://www.youtube.com/watch?v=fxvKgCYLWZw

Category: opstina  | Comments off
Author:
• Wednesday, October 15th, 2014

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije poziva organizacije civilnog društva i jedinice lokalne samouprave iz Kruševca, Kraljeva, Vrnjačke Banje, Trstenika, Aleksandrovca, Brusa, Kuršumlije, Blaca, Varvarina, Ćićevca i Ražnja da se prijave za učešće na konsultativnom sastanku koji će se održati u ponedeljak, 20. oktobra u hotelu „Golf” u Kruševcu (Gavrila Principa 74), sa početkom u 11 časova.

Radni nacrt Strategije možete pročitati na http://strategija.civilnodrustvo.gov.rs/diskusija/uputstvo-za-ostavljanje-komentara/

Prijavljivanje na skup je obavezno i traje najkasnije do subote, 12. oktobra 2014. godine u 15 časova. Svi detalji o procesu prijavljivanja mogu se dobiti na u Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, na broj telefona 011 311 38 95.

Sastanak u Kruševcu deo je velikog participativnog procesa na lokalu i realizuje se u okviru projekta „Podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva“, uz podršku Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID) u Republici Srbiji.

Poziv za skup u Kruševcu nalazi se na linku http://strategija.civilnodrustvo.gov.rs/press-centar/vesti/poziv-organizacijama-civilnog-drustva-na-konsultativni-sastanak-u-krusevcu.

Agenda sastanka

Category: opstina  | Comments off
Author:
• Thursday, October 02nd, 2014

Еколошки центар „Станиште“ из Вршца и Центар за европске политике из Београда, као партнери спроводе пројекат „Мисли – Делај – Утичи“, чији је циљ повећање учешћа грађана у одлучивању о процени и стратешкој процени утицаја на животну средину. 
  
Један од производа овог пројекта је и анимација/презентација о учешћу јавности у поступку процене утицаја. Ова презентација на приступачан начин објашњава шта је поступак процене утицаја и зашто је важно да у њему учествују грађани. 

Category: opstina  | Comments off
Author:
• Tuesday, September 16th, 2014

ОГЛАС ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ ГЗ

oglas

Category: opstina  | Comments off
Author:
• Wednesday, July 23rd, 2014

ОГЛАС ЗА јн -пос.простор

Category: opstina  | Comments off
Author:
• Tuesday, July 22nd, 2014

obavestenje procena uticaja mihajlovic_resenje

Category: opstina  | Comments off
Author:
• Friday, June 27th, 2014

sava jeremic plakat

Category: opstina  | Comments off
Author:
• Friday, June 27th, 2014

obavestenje procena uticaja mihajlovic

 

Category: opstina  | Comments off
Author:
• Monday, June 02nd, 2014

javni poziv za dokazivanje prava preceg zakupa polj. zemlj. u drž svojini za 2015.godinu

Category: opstina  | Comments off
Author:
• Wednesday, April 16th, 2014

Општина Ражањ, Општинска управа , у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи ( ,, Службени гласник Републике Србије,,број 72/09,81/09-исправка,64/10-одлука УС и 24/11,121/12, 42/13, 50/13 и 98/13), чланом 5. и 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 135/04 и 88/10) и члановима 60. и 63. Правилника о садржини,начину и поступку израде планских докумената (,, Службени гласник Републике Србије,,број 31/2010, 69/2010 и 16/2011),а по обављеној стручној контроли од стране Комисије за планове општине Ражањ одржане 08.04.2014.

НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА И ПРИВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У РАЖЊУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРЕДМЕТНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације постојења за пречишћавање отпадних вода и приводне инфрастуктуре у Ражњу са Извештајем о стратешкој процени утицајапредметног Плана на заштиту животне средине (у даљем тексту: Нацрт плана) одржаће се у трајању од 30 дана , у периоду од 23.04.2014. године до 23.05.2014.

Нацрт плана биће изложен на јавни увид у згради Општине Ражањ, трг Светог Саве бр. 33 ,Ражањ у малој сали (на другом спрату) сваког радног дана у времену од 11 до 15 часова.

У току трајања јавног увида , сва заинтересована физичка и правна лица могу да своје евентуалне примедбе на планирана решења доставе у писаном облику Одсеку за урбанизам ,Општина Ражањ, Трг Светог Саве бр.33 ,Ражањ (преко писарнице општине Ражањ, или поштом) , најкасније до 23.05.2014.

Свим заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени плански документ потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби на план пружиће Одсек за урбанизам Општинске управе општине Ражањ.

Јавна презентација Нацрта Плана одржаће се дана 12.05.2014 год са почетком у 12 часова у згради Општине Ражањ у малој сали (на другом спрату , сала бр.10 )

Након обављеног јавног увида, дана 27.05.2014.године одржаће се Јавна седница Комисије за планове општине Ражањ , у Малој сали зграде општине Ражањ,(на другом спрату), са почетком у 11.00 часова, на којој ће се размотрити поднете примедбе на Нацрт плана.Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица која буду ставила писане примедбе на Нацрт плана , да присуствују јавној седници Комисије за планове.

Category: opstina  | Comments off